Grundfos ALPHA Pro 25-40, 180

Hmotnost položky: 2.6 kg
Dimenze připojení: 1\"
Jmenovité napětí (V): 230
Výtlak max. (m): 4
Průtok max. (m3/hod): 2,35.

  • Cena vč. DPH:4690 Kč
  • Cena bez DPH:3876 Kč
  • Dostupnost: Skladem
Množství:

Grundfos ALPHA Pro 25-40, 180

Grundfos ALPHA Pro 25-40 A, 180
Oproti klasickým oběhovým čerpadlům obsahují oběhová čerpadla GRUNDFOS ALPHA Pro ještě následující vylepšení:
• displej ukazující aktuální spotřebu elektrické
energie u čerpadla ve Wattech,
• volitelná funkce automatického přepnutí na noční
redukovaný provoz,
• integrovaný motor s permanentními magnety a
• integrovaný systém řízení na základě diferenčního tlaku umožňující plynulou regulaci výkonu čerpadla podle okamžitých provozních podmínek dané soustavy.

Použití oběhového čerpadla GRUNDFOS ALPHA
Pro přináší také tyto výhody:
• energeticky úsporný provoz
• vysoký uživatelský komfort díky minimální provozní hlučnosti armatur atd.

Použití
Oběhová čerpadla GRUNDFOS ALPHA Pro jsou navržena pro cirkulování kapalin v otopných soustavách. Tato čerpadla najdou rovněž uplatnění v horkovodních soustavách instalovaných v obytných budovách.

Oběhová čerpadla GRUNDFOS ALPHA Pro jsou
vhodná pro • soustavy s konstantním nebo proměnným
průtokem, v nichž je žádoucí optimalizovat nastavení provozního bodu čerpadla,
• soustavy s měnící se teplotou v přívodní potrubní větvi
• soustavy, u nichž se požaduje noční redukovaný provoz.

Čerpané kapaliny
Řídké, nevýbušné kapaliny, neobsahující pevné ani vláknité příměsi a minerální oleje. V otopných soustavách musí čerpaná voda vyhovovat požadavkům zavedených norem
vztahujícím se na jakost vody v otopných soustavách, jako např. německá norma VDI 2035. V horkovodních soustavách instalovaných v rámci obytných budov se doporučuje použití oběhových čerpadel GRUNDFOS ALPHA Pro pouze
pro čerpání vody, která vykazuje tvrdost nižší než
cca 14°dH. Pro čerpání vody s vyšším stupněm
tvrdosti doporučujeme použít čerpadlo TPE v
monobloku.